Gasdetectie

Home » Diensten » Installaties » Gasdetectie

CO LPG detectie

Wanneer voertuigen gas uit stoten in een gesloten parkeergarage kunnen co of lpg gehaltes in de parkeergarage boven grenswaarden stijgen. Het systeem wordt aan een ventilatiesysteem gekoppeld. De installatie zal automatisch naar een hogere luchthoeveelheid schakelen en de lucht in de ruimte mengen en verversen. 

CO detectie 

CO is een toxisch gas. Concentraties, die bepaald zijn als grenswaarden moeten worden bewaakt in de garage de maximale concentraties hebben betrekking op de verblijfsduur van personen in de ruimte.

LPG detectie 

LPG is een explosief gas dat bij een concentratie hoger dan 10% van de explosiegrens moet er direct maximaal worden geventileerd.

Ontruimingsinstallatie 

Bij overschrijding van de CO of LPG alarmgrenswaarde worden tekstborden, slowwhoops en flitslichten aangestuurd door de gasdetectie centrale.

BetuwTech B.V.
De Chamotte 22, 4191 GT Geldermalsen
Telefoon 0345 – 580 601

      Opperman Regelgeräte